Servicii

Cabinet expert contabil și expertiză contabilă.

Servicii oferite

Contabilitate

Soluții complete privind evidența contabilă.

Consultanță fiscală

Sfaturi în domeniul fiscal, în cadrul contractului GRATUIT 24/24 ore.

Înființări firme

Deschidere și închidere punct de lucru, extindere obiect de activitate, majorare capital, schimbare administrator.

Client sub acoperire

Evaluăm activitatea punctelor de lucru fără ca personalul din subordine să știe.

Evaluare risc fiscal

Evaluăm pe teren și remediem pe loc deficiențele întâlnite.

Cursuri

Oferim cu personalul dumneavoastră cursuri privind întocmirea și ținerea evidenței primare.

Lichidări voluntare

Întocmim bilanțuri de lichidare voluntară și ne ocupăm de depunerea întregii documentații la Oficiul Registrului Comerțului.

Obținere TVA la cerere

Întocmim documentația pentru obținerea TVA la cerere pentru firmele nou înființate, în actuala legislație cu o șansă de reușită de 99%. Excluderea declarației 088 nu a înlesnit obținerea codului de TVA.

Obținere FORMULAR A1

Întocmim și depunem dosarul pentru obținerea formularului portabil A1 pentru a lucra legal in U.E.

   Legislația fiscală în România este supusă unui proces continuu de modificare. Pentru a respecta cerințele legale dar și pentru o optimizare fiscală, entitățile trebuie să fie la curent cu toate modificările apărute.
   Dacă este dificil să fiți la curent cu toate noutățile fiscale, dacă aveți nevoie de îndrumare în identificarea soluțiilor la problemele fiscale pe care le întâmpinați, dacă doriți să vă asigurați de corectitudinea cu care vă organizați evidența fiscală și dacă aveți nevoie de asistență în cazul controalelor din partea autorităților fiscale înseamnă ca aveți nevoie de un consultant fiscal.

Societăți comerciale

 • Înregistrare ca plătitor de TVA sau nu
 • Coduri CAEN care trebuie incluse în obiectul de activitate
 • Declarații ce trebuie completate
 • Taxe și impozite care trebuie plătite
 • Registre contabile și fiscale necesare
 • Acte necesare pentru angajații cu contracte individuale de muncă și contribuții ce trebuie plătite
 • Dacă trebuie sau nu să plătiți impozit pe veniturile obținute de nerezidenți în România
 • Dacă aveți nevoie de casă de marcat fiscală

Persoane fizice autorizate (PFA)

 • Stabilirea modului de evidențiere a rezultatelor fie pe bază de norme de venit, fie în sistem real, și care opțiune vă este favorabilă
 • Dacă aveți voie să angajați persoane cu contract individual de muncă
 • Coduri CAEN care trebuie incluse în obiectul de activitate
 • Declarații ce trebuie completate
 • Taxe și impozite care trebuie plătite
 • Registre contabile și fiscale necesare

Personal - Salarizare

 • Întocmire și modificare contracte de muncă, contracte de administrare, contracte de mandat, convenții civile
 • Formalități de angajare, încetare, suspendare
 • Obținere permise/autorizații de muncă nerezidenți
 • Calculul drepturilor salariale lunare, concedii medicale, ore suplimentare, prime, sporuri etc.
 • Organizarea și completarea Registrului de Evidență a Salariaților (REVISAL)
 • Asistență la întocmirea dosarelor de personal
 • Întocmirea fișelor de post
 • Stabilirea obiectivelor și criteriilor de evaluare
 • Completarea și depunerea declarațiilor privind veniturile salariale și asimilate salariilor
 • Identificarea și calculul contribuțiilor sociale aplicabile

Contabilitate și raportare

Organizarea contabilității financiare

 • Înregistrarea contabilă a documentelor primare
 • Evidența elementelor patrimoniale: mijloace fixe, amortizare, clienți și furnizori, bănci, casa, avansuri de trezorerie
 • Întocmirea balanței de verificare și a registrelor contabile obligatorii
 • Calculul TVA și al impozitului pe venit/profit
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare
 • Întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale
 • Inventarierea și evaluarea patrimoniului