Str. Amaradia, nr. 24, Targu Jiu, Gorj 0763 701 111
pensie - calculul pensiilor, firma de contabilitate

Pensia pentru limita de varsta  

se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau in specialitate, dupa caz, prevazute de prezenta lege ­(ART.53).

  • Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
  • Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului minim de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
  • Sagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului complet de cotizare (conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5).

Exp.- pentru asigurati barbati, nascuti dupa data de 1 ianuarie 1950, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, stagiul minim de cotizare de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

Pensia anticipata

categorie de pensie care nu presupune penalizarea cuantumului pensiei, cu cel mult 5 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare, cu conditia realizarii unui stagiu de cotizare de cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Pensia anticipata partiala

categorie de pensie care presupune penalizarea cuantumului pensiei, cu cel mult 5 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare, cu conditia realizarii cel putin a stagiului complet de cotizare.

Pensia comunitara

in cazul persoanelor care au lucrat intr-unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene sau in state din Spatiul Economic European drepturile de pensie se acorda cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare si ale legislatiilor nationale in vigoare in materie de pensii, persoanele interesate putand solicita obtinerea drepturilor de pensie potrivit legislatiilor in vigoare ale statelor membre in care au desfasurat activitati profesionale. Drepturile de pensie se acorda potrivit principiului pro rata temporis, proportional cu perioadele de asigurare realizate in fiecare stat.  Fiecare stat va acorda cate o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislatii.

  • Astfel, daca o persoana a lucrat intr-un stat UE, va beneficia de drepturi de pensie acordate de statul respectiv, calculate proportional cu perioadele de asigurare sociala realizate in  sistemul de pensii al acestei tari, cu respectarea prevederilor legislatiilor in materie din acest stat.
  • La momentul indeplinirii conditiilor de pensionare, cererea dvs. de pensionare va putea fi depusa la institutia de asigurari sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile catre institutia competenta din celalalt stat membru.
  •  Dupa ce institutiile competente ale celor doua state membre isi comunica, prin intermediul formularelor de legatura, toate informatiile necesare, decizia de pensie va fi comunicata persoanei interesate si/sau celorlalte institutii competente.
  • Drepturile de pensie cuvenite urmeaza a fi primite pe teritoriul statului de domiciliu.

Pensia de invaliditate

Potrivit prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensia de invaliditate se acorda persoanelor care si-au pierdut capacitatea de munca si au realizat stagiu de cotizare in sistemul public de pensii.

Pierderea capacitatii de munca se constata de catre medicul expert al asigurarilor sociale prin incadrarea in grad de invaliditate, in baza unor criterii si norme de diagnostic functional.

In urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.

Incadrarea in grad de invaliditate se realizeaza pe baza unor criterii si norme de diagnostic clinic, functional si de evaluare a capacitatii de munca.

In raport cu gradul de reducere a capacitatatii de munca, invaliditatea este:

a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijire;

b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de autoingrijire;

c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel putin jumatate din timpul normal de munca.

  Va indrumam sa va adresati Cabinetului de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca din cadrul casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu, cu documentele medicale pe care le detineti in vederea expertizarii medicale.

 

Leave a Reply

Chat
💬 Ai nevoie de ajutor?
Expert Control Juscu
Salut! 👋
Cu ce putem sa te ajutam?